Zapora sieciowa - Oprogramowanie | Programy komputerowe

Ostatnio dodane

Zapora sieciowa

Przy okazji zagadnień związanych z oprogramowaniem bardzo często pojawia się także zagadnienie takie jak zapora sieciowa. Bardzo często w tym kontekście używane jest także angielskie wyrażenie, a mianowicie firewall. Mówiąc najogólniej, jest to jeden ze sposobów mających na celu zabezpieczenie komputera przed atakami z zewnątrz – mowa tutaj o włamaniach. Zapora sieciowa to termin używany w dwojakim kontekście. Po pierwsze – odnosi się on do komputerowego sprzętu wyposażonego w specjalne oprogramowanie. Po drugie – rozumie się poprzez ten termin oprogramowanie, którego podstawowym zadaniem jest blokowanie dostępu do komputera osobom do tego nieupoważnionym. Jest to ochrona zarówno przed włamaniami z Internetu, jak i z sieci lokalnych. Stosowne oprogramowanie chroni komputer w taki sposób, że filtruje połączenia zarówno przychodzące, jak i wychodzące. Jeżeli któreś z nich uzna dla komputera za niebezpieczne, wówczas takowe odrzuca. Technik w zakresie takiej ochrony wyszczególnić można bardzo wiele, nie mniej jednak spośród tych najbardziej znanych oraz przy okazji najczęściej wykorzystywanych wyróżnić można zabezpieczanie aplikacji służących do obsługi określonych protokołów, algorytmy identyfikacji oraz filtrowanie pakietów. Zapora sieciowa spełnia jeszcze jedna niesamowicie istotną funkcję. Chodzi dokładnie o to, że nie tylko monitoruje cały sieciowy ruch, ale także wszystkie najbardziej istotne w tym zakresie zdarzenia zapisuje do specjalnego dziennika. Dzięki temu administrator ma możliwość dokonania stosownych zmian w konfiguracji dość wcześnie. Jeżeli zapora sieciowa została poprawnie skonfigurowana, nie powinna mieć najmniejszych nawet problemów z jakimkolwiek rodzajem ataku. Występuje nawet podział zapór tego typu. Jednym z takich rodzajów są zapory filtrujące. Monitoruje ona te pakiety sieciowe, które przez nią przechodzą, ale odrzuca ewentualnie tylko te, które nie są z jej regułami zgodne. Takie zapory pracują również w charakterze routerów. Spośród zapór wyróżnić można także zapory pośredniczące (czyli proxy). Takie zapory połączenia z serwerami wykonują w imieniu osoby korzystającej z komputera. Kiedy zatem ktoś chce otworzyć jakąś konkretną stronę internetową, to najpierw uruchamia się sesja z taką zaporą właśnie, a dopiero następnie połączenie ze zdalnym systemem. Także i oprogramowanie zainstalowane na stacjonarnych komputerach pełni rolę sieciowej zapory – tym bardziej, że najczęściej jest ono zintegrowane z programami antywirusowymi, stanowiącymi kolejny bardzo ważny element w zakresie ochrony komputera. W dzisiejszych czasach w zasadzie to już coraz rzadziej spotyka się zapory sieciowe, którym można przypiąć tabliczki z jakimiś konkretnymi nazwami. Obecnie mamy bowiem najczęściej do czynienia z tak zwanymi hybrydami – czyli takimi zaporami, które łączą w sobie elementy rozmaitych zapór. Taki firewall jest o wiele bardziej skuteczny i efektywny. Użytkownicy pamiętać powinni o tym, aby zapora sieciowa była włączona przez cały czas.

Warto zobaczyć

Nasze propozycje