Wolne oprogramowanie - Oprogramowanie | Programy komputerowe

Wolne oprogramowanie

Kiedy mowa jest o jakichkolwiek programach komputerowych, bardzo często przy tej okazji zetknąć się można z takim sformułowaniem jak wolne oprogramowanie. Ewentualnie pojawia się w tym kontekście również i anglojęzyczny termin, a mianowicie free software. Jak sama nazwa sugeruje, tego rodzaju programy dostępne są bez ograniczeń dla wszystkich użytkowników. Każdy je może zatem na swoim komputerze nie tylko bezpłatnie uruchomić, ale również dokładnie je analizować, a nawet dokonywać zmian w zakresie kodu źródłowego. Co więcej, zarówno kopiowanie, jak i dystrybucja zmodyfikowanych w takich sposób wersji nie wiążą się z jakimikolwiek restrykcjami czy też opłatami – chodzi o to, aby wszyscy w tym obszarze mieli jednakowe prawa. Wolnego oprogramowania nie należy jednakże mylić z otwartym oprogramowaniem – chociaż te otwarte stanowi odłam wolnego, to jednak nie jest to do końca to samo. Początki wolnego oprogramowania sięgają okresu sprzed dwudziestu siedmiu lat. Właśnie wtedy ruszyły prace nad system GNU na niektórych listach dyskusyjnych. Prace te rozpoczęte zostały przez Richarda Stallmana. Nie mniej jednak ten słynny haker amerykański za pisanie oprogramowania już tak zupełnie na poważnie zabrał się rok później. Ogólnie rzecz biorąc, do dnia dzisiejszego jest to osoba bardzo zaangażowana w propagowanie wolnego oprogramowania – zasługi Stallmana w tym zakresie są po prostu ogromne. To z jego właśnie inicjatywy została przed dwudziestoma pięcioma laty powołana do życia Fundacja Wolnego Oprogramowania działająca zresztą z powodzeniem do dnia dzisiejszego. Kolejny przełom przyniósł początek lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia. Programista rodem z Finlandii, a mianowicie Linus Benedict Torvalds podał wówczas do publicznej wiadomości informację o tym, że pracuje on – w ramach hobby – nad wolnym systemem operacyjnym. Chodziło naturalnie o Linuxa, ale Torvaldsowi nie udało się stworzyć całego oprogramowania, ale jego jądro. Jądro Linuxa przed osiemnastoma laty stało się wolnym oprogramowaniem. Obecnie pod nazwą Linux kryje się cała rodzina systemów operacyjnych dostępnych – w przeciwieństwie do produktów firmy Microsoft – za darmo. Chociaż są nieodpłatne, nie cieszą się one jeszcze w naszym kraju tak ogromną popularnością, jak systemy Windows. Za darmo korzystać mogą z nich nie tylko osoby prywatne. Przy okazji poruszania tematu wolnego oprogramowania warto jeszcze w tym miejscu wspomnieć o uniksopodobnych systemach operacyjnych udostępnianych również powszechnie. Mowa tutaj dokładnie o systemach z rodziny BSD, takich jak dla przykładu FreeBSD, NetBSD czy OpenBSD. Na dzień dzisiejszy zdecydowanie największą popularnością spośród nich cieszy się FreeBSD. Z kolei najstarszym spośród wymienionych tutaj systemów jest NetBSD – zadebiutował on bowiem przed siedemnastoma laty. Na początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia prace nad unikowymi systemami zostały nieco przyhamowane, a przyczyną takiego stanu rzeczy był sądowy proces toczący się pomiędzy Uniwersytetem w Berkeley a firma Novell.

Warto zobaczyć

 

Nasze propozycje