System operacyjny - Oprogramowanie | Programy komputerowe

System operacyjny

Rodzajów programów komputerowych jest wiele – w gronie tym znajdują się między innymi systemy operacyjne. Uchodzą one za bardzo specyficzną odmianę takiego oprogramowania – i nie bez powodu zresztą. System operacyjny jest takim programem, który ma do spełnienia bardzo ważne i jednocześnie skomplikowane zadanie, a mianowicie takie, że zarządza on całym komputerowym sprzętem. W ten właśnie sposób powstaje środowisko, w którym poszczególne zadania są uruchamiane oraz kontrolowane przez użytkownika. Aby mogło się to w ogóle odbywać, spełnionych musi być koniecznie kilka warunków. Przede wszystkim procesor musi dostać informację, jaki ma czas na zrealizowanie każdego z tych zadań. System operacyjny zajmuje się także planowaniem w zakresie pamięci operacyjnej – potrzebuje jej bowiem każde uruchomione zadanie. Poza tym zadania muszą być ze sobą w odpowiedni sposób zsynchronizowane i musi pomiędzy nimi zachodzić właściwa komunikacja – za to również system operacyjny ponosi odpowiedzialność. Poza tym w zakresie obowiązków tego oprogramowania jest także obsługiwanie sprzętu i zapewnienie zadaniom dostępu do niego. Większość systemów operacyjnych jest wyposażona w tak zwane graficzne środowiska, dzięki czemu pomiędzy komputerem a jego użytkownikiem łatwiej jest nawiązać komunikację. Poza tym – biorąc pod uwagę fakt, iż mówiąc o komputerach mamy na myśli te podłączone do Internetu – system operacyjny ustala także sieciowe połączenia. Poza tym może także zarządzać plikami, ale te dwa wymienione właśnie zadania nie są w przypadku tego programu obowiązkowe. Każdy system operacyjny jest złożony z trzech podstawowych części. Pierwszą z nich jest jego jądro – ono to właśnie odpowiada zarówno za wykonywanie zadań, jak i ich kontrolowanie. Drugim podestowym elementem m wchodzącym w skład każdego systemu operacyjnego jest powłoka. Jest to specjalna aplikacja, dzięki której komunikacja pomiędzy użytkownikiem a komputerem jest w ogóle możliwa. I wreszcie element numer trzy, a mianowicie system plików – pod tym pojęciem należy rozumieć sposób, w jaki struktura danych jest zapisywana na nośniku. Podziałów systemów operacyjnych wyszczególnić można sporo. Nie mniej jednak zdecydowanie najczęściej jest w użyciu ten, który mówi o systemach operacyjnych czasu rzeczywistego oraz o czasowo niedeterministycznych. Bardzo często można także spotkać się z podziałem, który obejmuje systemy otwarte oraz wbudowane. Pamiętać również należy o tym, że oprogramowanie te w różny sposób przełącza zadania, w związku z czym mówi się o systemach bez wywłaszczania zadań oraz z wywłaszczaniem. Ponadto do tak zwanej implementacji systemu mogą zostać użyte rozmaite środowiska – jeżeli te właśnie kryterium przyjęte zostanie za podstawę podziału systemów operacyjnych, to mówi się o systemach sprzętowych oraz programowych. Napisanie dobrego systemu operacyjnego – podobnie zresztą jak i każdego innego programu komputerowego – jest dla programisty naprawdę wielkim wyzwaniem i wymaga od niego bardzo szerokiego zakresu wiedzy oraz umiejętności.

Warto zobaczyć

 

Nasze propozycje