Serwery - Oprogramowanie | Programy komputerowe

Serwery

Mówiąc o programach komputerowych, nie można zapominać o serwerach – to również specyficzna dość odmiana programów, chociaż wielu osobom nie znającym się na tego rodzaju tematach słowo „serwer” kojarzy się bardzo często z jakimś urządzeniem. Tymczasem serwer jest programem, którego rola polega na tym, aby na rzecz innych programów świadczyć określone usługi. W znakomitej większości przypadków dotyczy to komputerów, które są ze sobą połączone w jedną sieć. Trzeba jednak w tym miejscu uczciwie przyznać, że w określonych sytuacjach mianem serwera określany jest również i komputer świadczący usługi na rzecz innych tego rodzaju urządzeń. Nie jest to jednak taki „normalny” komputer, z jakim ma się do czynienia na co dzień. W takich komputerach dysk twardy chociażby musi mieć bardzo duża pojemność, równie duża powinna być także pamięć RAM – mówiąc najogólniej, chodzi o bardzo szybkie i posiadające stosowna moc parametry. Płyty główne w takich komputerach obsługują zazwyczaj kilka procesorów – w zależności od potrzeb. Taka maszyna musi być niezawodna, chociaż jak doskonale wiadomo, w praktyce różnie z tym bywa – i tutaj bowiem zdarzają się awarie. W przeważającej większości sytuacji serwery są podłączone również i do Internetu. rzecz jasna są również i takie, które do Internetu podłączone nie są – takie spotkać można dla przykładu w obrębie sieci lokalnych. Pojęcie „serwer” można także zdefiniować w jeszcze inny sposób, a mianowicie w taki, że są to takie systemy oprogramowania, które uczestniczą w udostępnianiu rozmaitych zasobów takich jak dla przykładu bazy danych, internetowe łącza oraz pliki. Odmian serwerów wyszczególnić można wiele. Jedną spośród nich jest serwer internetowy. W tym kontekście termin „serwer” może być rozumiany dwojako. Po pierwsze – jako host, a po drugie – wyspecjalizowane oprogramowanie. Można także mówić o serwerach plików – czyli takich serwerach, dzięki którym możliwy jest dostęp do różnych zasobów znajdujących się na określonym komputerze, a w głównej mierze do plików właśnie. Serwery baz danych z kolei – określane również mianem systemami zarządzania bazami danych – pozwalają na zarządzanie znajdujących się na komputerach bazami danych. Nie sposób także przy tej okazji nie wspomnieć o serwerach WWW – czyli takich programach, które funkcjonują w ramach wspominanych już powyżej serwerów internetowych. To właśnie z tego rodzaju programami łączą się internetowe przeglądarki, aby w taki sposób otworzyć stronę, którą użytkownik chce odwiedzić. Generalnie rzecz biorąc, funkcjonowanie serwerów opiera się na systemach operacyjnych, które je kontrolują. Serwer może zatem spełniać rozmaite funkcje – w zależności od tego, jakiego rodzaju system operacyjny jest na danym komputerze zainstalowany, a jak wiadomo możliwości wyboru w tym zakresie są aktualnie bardzo duże. Takich środowisk istnieje bowiem mnóstwo. Nie mniej jednak zadania realizowane przez wszystkie serwery są mniej więcej do siebie zbliżone oraz sprowadzają się do tego samego.