program do rozliczania czasu pracy - Oprogramowanie | Programy komputerowe


program do rozliczania czasu pracy

W dzisiejszych czasach naprawdę niemożliwym jest wręcz wyobrażenie sobie życia bez komputerów (oczywiście, z dostępem do Internetu). Korzystamy z nich zarówno w pracy, jak i w domu. W tym zakresie co i rusz pojawia się coś nowego – i tak na dobrą sprawę trudno za tymi nowościami nadążyć. Nie ma więc niczego dziwnego i w tym, że i programów komputerach pojawia się coraz więcej. Programy te określane są także mianem aplikacji komputerowych. Mówiąc natomiast bardziej profesjonalnie, poprzez komputerowy program rozumieć należy sekwencję symboli, która to z kolei opisuje obliczenia. Wszystko to jednak nie odbywa się przypadkowo, ale przy zachowaniu ściśle określonych reguł. Te reguły natomiast to nic innego jak język programowania. Program napisany jest w taki sposób, aby komputer był w stanie poradzić sobie jego wykonaniem. Może się to odbywać w dwojaki sposób, a mianowicie bezpośrednio oraz pośrednio. O pośrednim wykonywaniu programu komputerowego mówimy wówczas, kiedy udział w tym bierze jeszcze jeden dodatkowy program, który to służy do interpretowania tej właściwej aplikacji. Ponieważ programów komputerowych mamy w dzisiejszych czasach naprawdę mnóstwo, zaszła konieczność odpowiedniego ich sklasyfikowania. Podstawą tej klasyfikacji jest to, do czego programy są przeznaczone i tak wyszczególnić można między innymi systemy operacyjne, gry komputerowe czy programy użytkowe – to takie najbardziej znamienite przykłady, ponieważ jest ich ogólnie więcej. Bez względu na rodzaj, w każdym programie komputerowym wyróżnić można dwa obszary. Pierwszym spośród nich jest kod – za tym pojęciem kryją się takie instrukcje, dzięki którym funkcjonuje procesor. Drugim natomiast obszarem są dane – są to takie dane, które program na własne potrzeby zarówno opracowuje, jak i wykorzystuje, są to dla przykładu komunikaty tekstowe oraz adresy pamięci. Generalnie rzecz biorąc obowiązuje tutaj taka zasada, że kod w pamięci komputerowej wykorzystywany jest tylko i wyłącznie do odczytu. Nie mniej jednak istnieją i takie programy, które wcale tego nie respektują – o nich mówi się jako o samomodyfikujących się programach. Aby program mógł zostać przez komputer uruchomiony, trzeba go przede wszystkim umieścić w komputerze – a mówiąc precyzyjniej, w jego pamięci operacyjnej. Następnie procesor powinien otrzymać adres instrukcji – wystarczy adres tej pierwszej, ponieważ po jej wykonaniu, będzie już i następne instrukcje wykonywał. Jeżeli natomiast chodzi o zakończenie programu, to w tym zakresie są do wyboru dwie opcje – albo zamknięcie te nastąpi w sposób poprawny, albo też błędny. Z tym błędnym zamknięciem bywają niekiedy problemy, zazwyczaj kombinacja klawiszy ctrl, alt i delete wystarczy, ale nie zawsze pomaga – wówczas trzeba uruchomić komputer ponownie. Takie historie mają przyczyny albo w awarii komputera, albo też w tym, że program wykonała jakąś operację niedozwoloną. Kiedy program komputerowy jest uruchomiony – czyli komputer jest w trakcie jego wykonywania, wtedy najczęściej mówi się o zadaniu lub procesie.