Programy genealogiczne - Oprogramowanie | Programy komputerowe

Programy genealogiczne

Rodzajów programów komputerowych wymienić można całe mnóstwo. Do tego szerokiego grona zaliczają się między innymi programy genealogiczne. Jak nietrudno się w związku z samą już nazwą domyślić, wykorzystuje się je do tego, aby tworzyć bazy danych o charakterze genealogicznym. W dzisiejszych czasach tego rodzaju aplikacje znajdują bardzo powszechne zastosowanie, albowiem dzięki nim tworzenie drzew genealogicznych jest czynnością zdecydowanie łatwiejszą. Dodać przy tej okazji trzeba, że jest to również o wiele bardziej wygodne, ponieważ nie wymaga marnowania sporych ilości papieru, a w przypadku pomyłki skorygowanie błędu nie jest naprawdę najmniejszym nawet problemem. W twego rodzaju programach bazy danych określane są mianem rekordów. Każdy spośród tych rekordów opisuje poszczególne osoby, a te z kolei łączone są ze sobą w oparciu o rozmaite relacje – małżeńskie, rodzicielskie i tym podobne. Na każdy rekord składa się bardzo wiele pól – tak podstawowych, jak i dodatkowych. Wpisuje się w nie rozmaite informacje typu imię i nazwisko, lata życia, miejsce urodzenia i tym podobne. W niektórych takich programach komputerowych użytkownik ma do dyspozycji ściśle określone pola, w innych natomiast może tworzyć swoje własne, dzięki czemu informacje na temat poszczególnych osób są bardziej szczegółowe oraz wyczerpujące. Aktualnie coraz częściej programom tym towarzyszy również funkcja multimedialna polegająca na dołączaniu fotografii, plików audio oraz wideo i tym podobne. Źródeł informacji, które zamieszcza się w rekordach wymienić można kilka, nie mniej jednak zazwyczaj bazuje się na tym, co pamiętają poszczególni członkowie rodziny. Sporo rzeczy można znaleźć też niekiedy za pośrednictwem Internetu. Drzewa genealogiczne, jakie powstaje za sprawą opisywanych tutaj aplikacji, mogą być oczywiście rozbudowywane według potrzeb, poza tym można to w dowolny sposób rozciągać w czasie. Zawsze istnieje opcja dodania czegoś nowego. Bardzo ważne przy tej okazji jest również to, że na każdym etapie prac na takim drzewem program nie traci wcale na swojej funkcjonalności. Ponadto nowoczesne programy genealogiczne wyposażone są w takie funkcje, dzięki którym istnieje możliwość wychwytywania rozmaitych błędów, jakie przy wprowadzaniu informacji do rekordów można popełnić. Jest to generalnie rzecz biorąc szalenie przydatna funkcja – w wielu sytuacjach się przydaje. Ponadto baza danych wcale nie musi tu funkcjonować tylko i wyłącznie w zakresie samego programu. Technik jej prezentowania wymienić można sporo. Może być zatem eksportowana do internetowej witryny albo też przybierać postać wewnętrznych raportów. Programy genealogiczne dostępne są zarówno w wersjach bezpłatnych, jak i komercyjnych. Spośród tych pierwszych wymienić można takie nazwy jak między innymi Family Tree Builder, Ahnenblatt czy Legacy Family Tree Standard. Jeżeli natomiast chodzi o programy płatne, to będą to dla przykładu Legacy Family Tree deLux, Genius Family Tree, Cumberland Family Tree czy też Drzewo Genealogiczne II.