Menedżery plików - Oprogramowanie | Programy komputerowe

Menedżery plików

Do bardzo licznego grona programów komputerowych zaliczyć należy menedżery plików. Dzięki nim możliwe jest zarządzanie strukturą nie tylko plików, ale także woluminów oraz katalogów. Zadań, jakie ma do spełnienia tego rodzaju program wymienić można wiele, znajdują się tutaj zatem takie czynności jak między innymi kopiowanie, wyszukiwanie, nadawanie atrybutów (a także ich usuwanie) czy też przenoszenie. Obok podstawowych funkcji menedżery plików są wyposażone również w wiele tych dodatkowych, takich jak między innymi edytowanie i podgląd zawartości plików, mapowanie woluminów oraz drukowanie. Przykładów takich programów podać można całkiem sporo – jedne są mniej, inne natomiast bardziej znane. Przykładem tych bardziej znanych jest Norton Commander, który to generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o tego typu aplikacje, stanowił w ogóle pierwowzór. Został on napisany z myślą o pracy w takich środowiskach operacyjnych jak Windows oraz DOS. Stworzył go programista nazwiskiem John Socha. Wszelakie polecenia w pierwszych wersjach tegoż programu wydawane były za pośrednictwem funkcyjnych klawiszy. Dopiero później umożliwiono robienie tego także przy użyciu komputerowej myszy, a także przy wykorzystywaniu techniki polegającej na przeciąganiu i upuszczaniu. Norton Commander w stosunkowo krótkim czasie zyskał sobie ogromną popularność. Firmy konkurencyjne natomiast zaczęły go naśladować, wielu także posłużył jako wzór. Przez wiele lat projekt ten systematycznie rozwijano – przede wszystkim z myślą o środowisku operacyjnym Windows. Nie mniej jednak pod koniec lat dziewięćdziesiątych prace te stanęły w miejscu i od tamtej pory aplikacja już rozwijana nie jest. Innym równie znanym przykładem menedżera plików jest Eksplorator Windows. Jak sama już nazwa sugeruje, jest on przeznaczony dla środowisk operacyjnych Windows, natomiast jego producentem jest amerykańskie przedsiębiorstwo Microsoft. Eksplorator to w tym kontekście nie tylko nazwa programu, ale także domyślna powłoka dla wyżej wspominanych środowisk operacyjnych. Dzięki tej właśnie powłoce ikony oraz pasek zadań na pulpicie są widoczne. Jako menedżer plików natomiast Eksplorator Windows różni się – w zależności od Windowsa zainstalowanego na komputerze – wyglądem, aczkolwiek nie są to jakieś znaczące różnice. Kolejnym przykładem znanego programu tego typu jest Total Commander. Pierwsza jego wersja ukazała się przed siedemnastoma laty – z tym, że pod inną nazwą, a mianowicie Windows Commander. Zarówno poprzez swoją nazwę, jak i zewnętrzny wygląd, aplikacja ta nawiązuje do opisywanego już powyżej Nortona Commandera – a mówiąc precyzyjniej, do pierwszej jego wersji. Aplikacja ta jest udostępniana w oparciu o licencję shareware – oznacza to, że przez trzydzieści dni program można testować, natomiast po upływie tego czasu trzeba się już zarejestrować. Z myślą o tym programie stworzonych zostało bardzo wiele wtyczek, za sprawą których staje się on bardziej funkcjonalny. Od wielu już lat dostępna jest polskojęzyczna wersja Total Commandera.