pogotowie komputerowe sosnowiec

Mówiąc o programach komputerowych, bardzo często przy tej okazji zetknąć się można z takim terminem jak kompilator. To również program komputerowy, ale mający specjalne przeznaczenie. Mówiąc najogólniej, służy on do tego, aby przełożyć język źródłowy na język wynikowy. Oznacza to dokładnie tyle, że za jego sprawą niektóre programy stają się dla komputera czytelne i dopiero wtedy jest on w stanie realizować zawarte w nich zadania. Używanie tego rodzaju programów stanowi dla programisty ułatwienie pracy, albowiem przenośność kodu pomiędzy poszczególnymi platformami jest w takiej sytuacji po prostu znacznie większa. Czynność przekładania języka źródłowego na wynikowy określana jest mianem kompilowania. Przy tej okazji przez kompilatory wykonywane są rozmaite czynności, spośród których wymienić można dla przykładu optymalizację oraz generowanie kodu. Kiedy dokładnie zaczęła się historia kompilatorów – tego tak na sto procent nie wiadomo. Nie mniej jednak przypuszcza się, że pierwsza aplikacja tego typu nosiła nazwę Autocoder – program ten powstał przed pięćdziesięcioma ośmioma laty, natomiast jego autorem był Alick E. Glennie. Z kolei wiadomo na pewno, że pięć lat później wszedł do użycia pierwszy, już kompletny (bo Autocoder był bardzo prymitywny) kompilator. Później w kolejnych latach zaczęły pojawiać się nowe takie programy. Taka idea przyjęła się w informatyce bardzo szybko. wynikało to zresztą z kilku ważnych powodów. Przede wszystkim rozwijała się technika, a co za tym szło – także i systemy komputerowe zaczęły się stawać coraz bardziej skomplikowane. Pojawiały się też coraz to nowsze języki programowania, o których można było powodzie dokładnie to samo. Stało się zatem zupełnie logiczne, że i w przypadku kompilatorów działo się podobnie. Do pisania pierwszych kompilatorów używano assamblera. Dopiero na początku lat sześćdziesiątych minionego wieku pojawił się na rynku pierwszy kompilator potrafiący samodzielnie skompilować swój kod źródłowy, który to z kolei został napisany w języku tak zwanego wysokiego poziomu. W chwili obecnej pisanie kompilatorów stało się wysoce rozwinięte i jest to jeden z obszerniejszych tematów wykładanych na studiach o charakterze informatycznym. Znakomitym przykładem kompilatora może być translator. Tłumaczy on komputerowy program, który napisany został w języku programowania, z jego formy źródłowej do wynikowej – czyli takiej, która jest dla komputera czytelna. Translatory można generalnie podzielić na dwie kategorie. Pierwszą spośród nich tworzą takie kompilatory, jak te wspominane powyżej przed chwilą. Druga kategoria natomiast to assamblery, które to zajmują się tłumaczeniem tych programów komputerowych, jakie zostały zapisane w symbolicznych językach. Nie mniej jednak skoro już o translatorach mowa, to trzeba w tym miejscu nadmienić, iż powszechne rozumienie tego słowa jest nieco odmienne. Kojarzy się ono bowiem zazwyczaj ze stronami internetowymi, dzięki którym można tłumaczyć teksty z języka ojczystego na obcy – i odwrotnie.