Języki programowania - Oprogramowanie | Programy komputerowe

Języki programowania

Napisanie programu komputerowego – nawet takiego prostego – wcale nie jest tak prostą sprawą, jak mogłoby się wydawać. Wymaga to nie tylko odpowiednich predyspozycji, ale przede wszystkim doskonałej znajomości języków programowania. Mówiąc o języku programowania, należy poprzez takie określenie rozumieć zbiór zasad, które określają to, kiedy to ciąg poszczególnych symboli tworzy właśnie komputerowy program. To jednak nie wszystko – zasady te określają również i to, jakie to obliczenia są przez dany ciąg symboli opisywane. Dzięki językowi programowania można w bardzo dokładny oraz precyzyjny sposób określić to, jakie konkretnie czynności komputer ma do wykonania. Generalnie rzecz biorąc, język programowania nie jest czymś, co da się zdefiniować w bardzo prosty oraz jednoznaczny sposób. Bierze się bowiem tutaj pod uwagę bardzo wiele jego cech. Jedna spośród tych najważniejszych jest funkcja, jaką taki język ma spełniać. A zatem funkcja ta polega przede wszystkim na tworzeniu programów, które to z kolie mają do spełnienia szereg zadań. Funkcjonalność w sposób bardzo ścisły powiązana jest z kolejną niezwykle istotną cechą języków programowania, a mianowicie z ich przeznaczeniem. Ono zaś jest oczywiste – wydawanie komputerom oraz podłączonym do nich urządzeniom (na przykład skanerom oraz drukarkom) konkretnych poleceń. Ważnymi cechami języków programowania są również ich moc oraz składniowa konstrukcja. Aby mówić o języku programowania, trzeba koniecznie mieć na uwadze jeszcze to, że musi się dać realizować w nim obliczenia – w przeciwnym wypadku nie jest to język programowania. Ilość języków programowania, jakie w dzisiejszych czasach funkcjonują na całym świecie nie jest możliwa do oszacowania. Nie mniej jednak z całą pewnością liczyć ją należy w tysiącach. Poza tym każdego jednego dnia pojawiają się w tym zakresie jakieś nowości, co tylko utrudnia sprecyzowanie tej liczby. Oczywiście, całe mnóstwo języków programowania zaprojektowano od początku, od samych podstaw. Nie mniej jednak ogromna jest także grupa i takich, które bazują na tych już istniejących i stanowią niejako ich rozwinięcie. Różnorodność na tym rynku wynika z faktu, że możliwości w zakresie wykorzystania języków programowania są dzisiaj ogromne, mnóstwo jest sytuacji, w których okazują się one przydatne. Co więcej, sytuacje te różnią się od siebie tym, że odznaczają się rozmaitymi wymaganiami. W każdym przypadku uznać je można z powodzeniem za bardzo specyficzne. Osób zajmujących się programowaniem jest obecnie mnóstwo i przybywa ich – jedni zajmują się tym zawodowo, inni amatorsko, ale nie wszyscy pracują przecież z takimi samymi językami programowania, każdy ma pod tym względem swoje indywidualne preferencje. Ponadto zastosowanie takie, a nie innego języka ma bardzo ścisły związek z tym, jakie parametry dla konkretnego programu pragnie się uzyskać. Rzecz jasna podejmowano nieraz próby, aby stworzyć język o charakterze uniwersalnym, aczkolwiek do dzisiaj się ta sztuka nie udała i nie ma to raczej liczyć na to, że się uda.