Ostatnio dodane

Java

Tworzenie oprogramowania nie byłby możliwe, gdyby nie istniały języki programowania. Obecnie programiści mają ich do dyspozycji bardzo wiele, a jednym spośród tych najbardziej znanych jest Java. Jest to tak zwany język obiektowy – czyli taki, w którym trzeba bądź też można zastosować obiektowe metody programowania. Język Java został stworzony przez kanadyjskiego programistę nazwiskiem James Gosling. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech tego języka jest silne typowanie – polega to na tym, że każde jedno spośród wyrażeń posiada ściśle określony typ i nie ma możliwości zastosowania go w kontekście jakiegokolwiek innego typu. Java jest bardzo często mylona z innym językiem programowania, a mianowicie z JavaScript. Nie mniej jednak pamiętać należy, że nie jest to wcale to samo, a jedynym wspólnym elementem, jaki te języki posiadają jest składnia podstawowych instrukcji – i na tym podobieństwa się kończą. Jeżeli chodzi o koncepcje języka Java, to zostało określonych kilka elementarnych takich koncepcji. W tym miejscu wymienić można zatem obiektowość, dziedziczenie, niezależność od architektury, bezpieczeństwo, niezawodność, a także możliwość obsługiwania programowania sieciowego. Jeżeli chodzi na przykład o niezależność od architektury, to ta cecha jest zasługą przede wszystkim tego, że źródłowy kod aplikacji, które zostały napisane właśnie w języku Java kompiluje się do pośredniego kodu. Kod, który w taki właśnie sposób powstaje nie jest zależny ani od procesora, ani od systemu operacyjnego. Jest on wykonywany przez maszynę wirtualną – takim mianem określane są programy komputerowe, które tworzą środowisko uruchomieniowe dla innych aplikacji zainstalowanych na komputerze. Pisanie programów w każdym języku wiąże się zawsze z tym, że przy tej okazji powstają rozmaite błędy – Java pod tym względem nie stanowi wyjątku. Dołożono zatem wiele starań, aby powstanie tych błędów zredukować w możliwie jak największym stopniu. Aby to osiągnąć, trzeba było rozpocząć od rozpoznania cech charakterystycznych dla języka C++ - cechy te bowiem stanowią zdecydowanie najbardziej częstą przyczynę powstawania tychże błędów. W założeniu twórców Java ma być językiem prostym oraz łatwym w obsłudze. W środowiskach informatycznych na temat tej prosty bardzo wiele się dyskutuje, nie mniej jednak niezaprzeczalny jest fakt, że rzeczywiście zrobiono bardzo wiele w tym zakresie, aby programista błędów nie popełniał. Służy temu między innymi wprowadzenie systemu tak zwanych wyjątków. Mianem wyjątków określa się w tym kontekście takie okoliczności, kiedy kod programu trafia na takie kłopoty, których nie udało się wcześniej przewidzieć. Obsługa tychże wyjątków jest w języku Java elementem obowiązkowym. O ile język Java posiada bardzo wiele zalet, o tyle nie jest pozbawiony także i wad. Tutaj na pierwszym miejscu wymienia się to, ze programy, które w tym języku zostały stworzone, otwierają się stosunkowo powoli. Kolejny zarzut tyczy się funkcjonalności tego języka – porównuje się go z C++ i na tym tle wypada jednak gorzej.