Gadu-Gadu

Komunikatory internetowe są komputerowymi programami zaliczanymi do tych, z których użytkownicy korzystają zdecydowanie najczęściej. Możliwości w zakresie wyboru takowej aplikacji są w dzisiejszych czasach bardzo duże, nie mniej jednak w naszym kraju największą popularnością spośród tego rodzaju programów cieszy się Gadu-Gadu. Z tego właśnie komunikatora korzysta zdecydowana większość polskich internautów. Odnośnie nazwy tego programu w powszechnym użyciu funkcjonują skróty takie jak gg oraz GG. W chwili obecnej za pośrednictwem tego programu przesyłać można nie tylko komunikaty tekstowe, ale także istnieje możliwość nawiązywania takiego kontaktu jak w przypadku rozmowy telefonicznej. Do komunikatów tekstowych dołączać można również zdjęcia, nie mniej jednak są ograniczenia dotyczące ich objętości. Generalnie rzecz biorąc, istnieje możliwość przesyłania poprzez Gadu-Gadu plików. Nie mogą być one jednak zbyt duże, dlatego też w grę wchodzą tutaj małe objętościowo pliki graficzne oraz tekstowe. Rozmowę w postaci tekstowej można urozmaicać za pomocą emotikonów – czyli popularnych buziek, które uzyskuje się poprzez wpisanie w okno komunikatora odpowiednich znaków z klawiatury. Historia Gadu-Gadu rozpoczęła się przed dziesięcioma laty. Program ten został wymyślony przez informatyka nazwiskiem Łukasz Foltyn. Inspirację do napisania tej aplikacji stanowił program o nazwie ICQ uznawany za pierwszy komunikator internetowy na świecie, który ukazał się na cztery lata przed premierą Gadu-Gadu. GG w bardzo krótkim czasie zrobiło w naszym kraju błyskawiczną wręcz karierę. Obecnie w użyciu jest wersja dziesiąta, przy czym trzeba koniecznie dodać, że jest to wersja testowa. Zadebiutowała stosunkowo niedawno, bo mniej więcej w połowie marca bieżącego roku. Liczba tak zwanych unikalnych użytkowników korzystających z tej aplikacji jest niełatwa do bardzo precyzyjnego oszacowania, albowiem każdego dnia tych użytkowników przybywa. W każdym bądź razie ich ilość szacowana jest na dzień dzisiejszy na przeszło sześć milionów. Każdy, kto chce z Gadu-Gadu korzystać musi przede wszystkim zainstalować sobie ten program na swoim komputerze – z dostępem do niego nie ma problemu, tym bardziej, że jest bezpłatny. Rejestracja zajmuje dosłownie chwilę. Każdemu użytkownikowi zostaje przydzielony numer, przy czym warto wspomnieć o pewnym niedociągnięciu. Jeżeli ktoś długo ze swojego numeru nie korzysta, wówczas przydzielony on zostaje komuś innemu, co niejednokrotnie bywa przyczyną rozmaitych nieporozumień. Niedociągnięć wymienić można więcej, ale zasadniczo nie wpływają one na popularność programu. W ramach ciekawostek należy w tym miejscu również koniecznie dodać, że to właśnie Gadu-Gadu było pierwszym w historii świata komunikatorem, który został wykorzystany do dyskusji mającej charakter publiczny, a przeprowadzonej na orbicie okołoziemskiej. Dyskusja ta zorganizowana została przed dwoma laty, a okazją ku temu był pewien jubileusz – a mianowicie trzydziestu lat, odkąd w kosmos poleciał pierwszy Polak (był nim Mirosław Hermaszewski).