Edytory HTML - Oprogramowanie | Programy komputerowe

Ostatnio dodane

Edytory HTML

Przy edycji stron internetowych zastosowanie znajdują różne programy komputerowe określane mianem edytorów. Wymienić ich można wiele, jednym spośród nich jest edytor HTML. Jak już sama nazwa wskazuje, wykorzystywany jest on do tworzenia dokumentów HTML. Zaznaczyć w tym monecie trzeba, że taki dokument to nic innego jak tekstowy plik. Może on zatem zostać tworzony w każdym jednym edytorze tekstu – nawet i najbardziej prosty Notatnik może zostać do tego wykorzystany. Niemniej jednak tworzenie tych dokumentów w edytorze HTML jest zdecydowanie łatwiejsze – a to dlatego, że posiada on funkcje polegającą na wspomaganiu dla tagów (czyli – mówiąc innymi słowy – znaczników). Oczywiście, są takie edytory tekstów, które posiadają obsługę tychże znaczników, nie mniej jednak ma ona formę podstawową i nie jest tak rozbudowana jak w przypadku edytora HTML. Jest on jednak pod tym względem o wiele lepiej rozbudowany. Posiada poza tym gotowe już szablony, co sprawia, że wprowadzanie tagów przebiega znacznie sprawniej i szybciej. To z kolei przekłada się na to, że ryzyko błędów przy wprowadzaniu znaczników zostaje zredukowane praktycznie do zera – tymczasem, kiedy robi się to manualnie, o częste pomyłki nie jest trudno. Jeżeli chodzi o kategorie edytorów HTML, to można w tym miejscu wyszczególnić dwie podstawowe. Pierwszą z nich tworzą te programy, które pracują w trybie tekstowym, natomiast drugą – w graficznym. Oczywiście, tak, jak i ze wszystkimi programami komputerowymi bywa, tak i edytory HTML podzielić można na lepsze i gorsze. Aby taki program został uznany za dobry i funkcjonalny, musi spełniać bardzo wiele warunków. Spośród takich cech, których się od niego w takiej sytuacji oczekuje wymienić można między innymi opcje polegające na sprawdzaniu pisowni pod względem poprawności, kontroli składni, obsługiwaniu różnych języków programowania, mapowaniu odsyłaczy czy kontrolowaniu spójności. Są to naturalnie nieliczne przykłady, bo lista tych wymaganych cech jest zdecydowanie dłuższa. Dobry edytor HTML powinien ponadto dawać możliwość tworzenia szablonów stron czy organizowania zespołu stron. Wskazana jest także biblioteka wstawek. Z edytorami HTML można pracować zarówno pod Windowsem, jak i pod Linuxem. Programy te dostępne zarówno za darmo, jak i za odpłatnością. Użytkownik ma poza tym do wyboru tak zagraniczne programy, jak i nasze rodzime, które wcale nie ustępują jakością tym zagranicznym właśnie. Można tutaj wspomnieć chociażby o Pajączku – jest to edytor co prawda płatny, nie mniej jednak użytkownicy bardzo go sobie chwalą. Nadaje się do pracy w środowisku operacyjnym Windows. Historia tego edytora liczy sobie już czternaście lat. Spotkał się on z uznaniem nie tylko użytkowników, ale także specjalistów pracujących w szeroko pojmowanej branży informatycznej, na co dowodem może być wiele nagród oraz wyróżnień, jakie program ten zdobył. Spośród innych edytorów HTML wymienić można dla przykładu takie nazwy jak Adobe Dreamweaver, E-Net, Microsoft FrontPage czy Webdesigner.