program dla restauracji

Z programami komputerowymi wiąże się bardzo wiele zagadnień, takich jak dla przykładu bazy danych. Tych z kolei wyszczególnić można wiele rodzajów, takich jak chociażby bazy danych XML. System ten dotyczy trwałych struktur danych. Dzięki niemu jest możliwe zapisywanie danych w formacie takim, jak znajduje się w powyższej nazwie – czyli XML. Później natomiast, jeśli te dane pragnie się pobrać czy też wysłać, można to zrobić oczywiście w dowolnych już formatach. Zainteresowanie informatyków takimi właśnie bazami nastąpilo wraz z początkiem bieżącego stulecia. Dążono bowiem do tego, ażeby granica pomiędzy dokumentami a danymi nie była tak sztywna, jak to miało miejsce do tej pory. Mówiąc zatem innymi słowy – chodziło o to, aby stworzyć takie bazy, które umożliwią przetrzymywanie informacji w jednym tylko miejscu. Bazy danych tego rodzaju mają różne klasy, spośród których tymi zdecydowanie najistotniejszymi są tradycyjne oraz natywne. Technologia XML została zastosowana w bazach danych przede wszystkim z tego powodu, że korzystanie z nich jest wówczas o wiele bardziej efektywniejsze. Wracając natomiast do tradycyjnych baz XML, chodzi w tym miejscu o takie, które zarówno na wejściu, jak i na wyjściu obsługują dane posiadające postać XML. Przy tej konwersji nie jest potrzebne do tego żadne oprogramowanie, albowiem baza danych robi to sama we własnym zakresie. Przykładem baz tradycyjnych mogą być relacyjne. W przypadku natywnych baz danych XML sprawa przedstawia się już zupełnie inaczej. Przede wszystkim samo te określenie bardzo często bywa przyczyna rozmaitych nieporozumień i błędów. W tego rodzaju bazach definicja logicznego modelu obejmuje sam dokument XML, a nie dane, jakie zostały w nim zawarte. To jedna rzecz. Po drugie – w takich bazach elementarną jednostką służąca do przechowywania poszczególnych danych są dokumenty XML. Jeżeli natomiast chodzi o przechowywanie danych, to w przypadku baz natywnych nie istnieje żaden konkretny model. W bazach tych bowiem zastosowanie znajdują różne struktury baz danych, między innymi obiektowe oraz relacyjne. Od mniej więcej czterech lat każda baza danych XML posiada możliwość polegającą na obsługiwaniu form składni zapytania –obsługiwana jest przez każdą z tych baz przynajmniej jedna taka forma, ale naturalnie może być ich więcej. Ponadto wszystkie te bazy obsługują – w mniejszym lub większym stopniu – XPath. Jest to język wykorzystywany do adresowania części dokumentów XML. Jeżeli natomiast chodzi o kwestie obsługiwania zapytań, to nie każda baza XML posiada możliwość w zakresie obsługiwania języka zapytań o nazwie XQuery. Zdecydowana większość natomiast nie ma problemu z obsługiwaniem języka XSLT. Część spośród nich natomiast obsługuje API – czyli programistyczny interfejs określany bardzo często mianem XML:DB API. Przykładów takich właśnie baz wymienić można wiele. Zaliczają się do nich zatem takie bazy XML jak między innymi myXMLDB oraz OZONE – obie na licencji open source, czy też komercyjne Software AG’s Tamino oraz Gemfire Enterprise.