program pit 2015 - Oprogramowanie | Programy komputerowe


program pit 2015

Programy komputerowe to zagadnienie o bardzo szerokim zasięgu. Powiązanych z nim jest całe mnóstwo rozmaitych określeń, spośród których wymienić można takie jak między innymi baza danych. W powszechnym rozumieniu tego terminu ma się na myśli zarówno same dane, jak i komputerowy program, który te dane potrafi gromadzić oraz w odpowiedni sposób je przetwarzać. W praktyce nie jest to zazwyczaj jeden program, ale cały ich pakiet – często mówi się o nim jako o systemie zarządzania bazą danych. Bazy danych kojarzą się generalnie rzecz biorąc z danymi o charakterze liczbowym oraz tekstowym, nie mniej jednak w dzisiejszych czasach nie brakuje również i takich baz, za sprawą których jest możliwe przechowywanie takich danych jak pliki muzyczne czy graficzne (są to tak zwane dane binarne). Baza danych to termin, którego po raz pierwszy publicznie użyto w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych minionego stulecia. Miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Na kontynent europejski określenie te zawędrowało mniej więcej dziesięć lat później. Człowiekiem, który opracował pierwszy na świecie system zarządzania bazami danych był Amerykanin nazwiskiem Charles William Bachman. W oparciu o to, co udało mu się stworzyć, wiele firm i informatyków pracowało nad tego rodzaju systemami. W latach osiemdziesiątych minionego stulecia pracowano przede wszystkim nad rozproszonymi bazami danych – czyli nad takimi, które fizycznie funkcjonują na co najmniej dwóch komputerach, ale pod katem logistycznym tworzą całość. Kolejne dziesięciolecie przyniosło zainteresowanie informatyków obiektowymi bazami danych, natomiast wiek dwudziesty pierwszy to przede wszystkim bazy danych XML. Opracowywanie baz XML miało na celu przede wszystkim zlikwidowanie sztywnych podziałów na dane oraz na dokumenty. Baz danych, z którymi na dzień dzisiejszy mamy do czynienia, można wyszczególnić bardzo wiele. Przesłanek do ich podziału jest kilka – pod uwagę mogą być brane różne kryteria. Jeżeli dla przykładu weźmie się tutaj pod uwagę strukturę organizacji danych, to bazy te dzielą się na proste oraz złożone. W tym pierwszym przypadku wyróżnia się zatem bazy hierarchiczne i kartotekowe, natomiast w drugim – jest ich więcej, między innymi relacyjno-obiektowe, temporalne oraz relacyjne. Bez względu na rodzaj, każda baza danych składa się z pewnych określonych elementów. Tym najbardziej istotnym jest tak zwany rekord podzielony. Ten z kolei dzieli się na pola. Do każdego pola przypisane są informacje, które dotyczą konkretnych kategorii. W przypadku większości systemów baz danych możliwe jest tworzenie specjalnych masek, za sprawą których wprowadzanie do baz określonych informacji jest zdecydowanie bardziej wygodne oraz łatwiejsze. Oczywiście, trzeba przy tej okazji wspomnieć, że fakt, iż taka możliwość w systemach istnieje wcale nie oznacza, że trzeba obowiązkowo z niej korzystać. W przypadku takiej rezygnacji wprowadzanie danych odbywa się na tradycyjnych zasadach, a mianowicie w oparciu o postać tabelaryczną.